Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Keskisen Kello Oy (y-tunnus: 0488993-5)
Onnentie 7
63610 Tuuri

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jari Keskinen
jari.keskinen@tuuri.fi

Rekisterin nimi

Keskisen Kello Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Keskisen Kello Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut sieltä tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on keskisenkello.fi verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Keskisen Kello Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Keskisen Kello Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Keskisen Kello Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Keskisen Kello Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Keskisen Kello Oy:n henkilörekisteri sisältää alla olevat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön tilaustiedot
  • Tilauksiin liittyvät postin seurantatiedot

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Keskisen Kello Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Keskisen Kello Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä tai sen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Keskisen Kello Oy:n verkkokaupan taustajärjestelmän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Keskisen Kello Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

payments-logo
2021 Keskisen Kello Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.