Mikä on karaatti?

Timanttien parissa käytetyn karaatti yksikön ymmärtäminen on tärkeä askel jalokiviä sisältävän korun valinnassa. Karaatti tarkoittaa jalokivien painon mittauksessa käytettävää yksikköä, joka tarkoittaa 200 milligrammaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä että korussa, jossa on 0,5 karaatin painosta timantteja on 100 milligramman eli 0,1 gramman edestä jalokiviä. Tämä ei myöskään suoranaisesti vielä määritä tai kerro timanttien asettelusta tai niiden määrästä mitään, karaattiarvon viitatessa vain korussa olevien timanttien yhteispainoon olipa kyseessä sitten yksi suuri timantti, tai monta pientä.


Suurempi karaatti = näyttävämpi timantti?

Ei suoranaisesti. Karaatti yksiköllä viitataan pääasiallisesti vain jalokiven painoon, eikä siis suoranaisesti siihen, kuinka suurelta se näyttää. Suurempi karaattiarvo viittaakin siis painoltaan suurempaan timanttiin, mutta loppujen lopuksi kiven hionta tulee vaikuttamaan siihen, kuinka suurelta timantti näyttää. Esimerkiksi litteämpi timantti saattaa näyttää huomattavasti painoaan suuremmalta, verrattuna timanttiin, joka on syvempi mutta pinta-alaltaan pienempi.


Karaattien vaikutus timantin hintaan?

Timantteja keskenään vertaillessa on syytä huomioida että timantti jolla on korkeampi karaattimäärä ei automaattisesti ole aina arvokkaampi. Timanttien arvoon vaikuttavat merkittävästi myös niiden muut ominaisuudet kuten niiden puhtaus ja niiden väritys. Kahden painoltaan identtisen timantin arvo saattaakin siis vaihdella suuresti riippuen siitä kuinka puhtaita eli virheettömiä ne ovat tai esimerkiksi toinen niistä on harvinaisen sävyinen.

Karaatti arvoa ei kannatakaan sokeasti tuijottaa timanttikoruja valitessa. Timanttien leikkaus, istutus ja väritys ovat varsin merkittävässä roolissa, kuin myös korun kokonais karaattimäärän jakauma. Kaksi sormusta, joiden karaattimäärä on identtinen, voivat ulkonäöllisesti erota toisistaan merkittävästi, toisessa ollessa yksi suuri timantti, kun taas toisesta löytyessä tiivisti istutettuna lukuisia pieniä timantteja. Karaattiluku ei siis itsessään kerro vielä lähellekkään koko totuutta sormuksen ulkonäöstä.

Sormusta ostaessa kannattaakin kiinnittää enemmän huomiota jalokivien istutukseen ja niiden hiontatyyliin, kuin puhtaasti vain karaattipainoon. Eri hiontatyyleillä ja istutuksilla saadaankin jalokivistä luotua kokonaisuuksia, jotka näyttävät merkittävästi kivien kokonaispainoa suuremmalta. Esimerkiksi korut, joissa jalokivet ovat halo tyyppisesti istutettuja vaikuttavat tyypillisesti puhdasta karaattipainoaan suuremmilta ja antavat itsestään arvokkaampaa mielikuvaa.


FAQ

Minkä hintainen on yhden karaatin timantti?

Timantin hintaan vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon sen puhtaus, ja värisävy. Kahden identtisen kokoisen timantin paino voikin siis merkittävästi erota toisistaan. Nykypäivänä yleistyvien laboratoriotimanttien markkinoille tulo myös mutkistaa kysymykseen vastaamista entisestään. Huokeimmillaan laboratoriotimantin voi saada muutamilla tuhansilla, mutta puhtaiden, virheettömien luonnontimanttien hinnat nousevat merkittävästi, jopa kymmeniin tuhansiin.


Kuinka paljon maksaa puolen karaatin timantti? Entä kahden karaatin timantti?

Yksiselitteisesti on mahdoton sanoa kuinka paljon minkäkin kokoinen timantti maksaa, siihen vaikuttaessa lukuisat eri asiat.

Timanttien hinta ei myöskään kasva lineaarisesti jalokiven karaattiarvojen kanssa, sillä mitä suuremmasta timantista on kyse, sitä harvinaisempia ne ovat. Tämän takia esimerkiksi kaksi kappaletta puolen karaatin timanttia ovat huomattavasti halvempia kuin yksi yhden karaatin timantti.


Fun fact karaateista!

Mielenkiintoisena yksityiskohtana karaatti yksikön historiasta on sen alkuperä, jolla viitataan johanneksenleipäpuun siemeneen, jota on aikoinaan käytetty perinteisten vaakojen vastapainona.