Timanttien puhtaus on yksi jalokiven arvoon ja kauneuteen keskeisistä vaikuttavista tekijöistä. Timantit muodostuvat ajan saatossa maapallon syvyyksissä, missä äärimmäiset paineet ja lämpötilat muuntavat hiiltä timanteiksi. Kun hiili altistuu maan uumenissa valtavalle kuumuudelle ja paineelle, syntyy prosessi, jonka aikana timanttiin syntyy lukuisia sisäisiä poikkeavuuksia. Tämän pitkän ja monimutkaisen prosessin aikana onkin hyvin tavallista, että timantteihin kiteytyy muita mineraaleja tai niissä esiintyy pieniä poikkeamia.

Nämä timanttien ei toivotut poikkeavuudet, joita tyypillisesti kutsutaan sisäisiksi sulkeumiksi ja ulkoisiksi naarmuiksi tai viiruiksi, eivät suoranaisesti ole virheitä, sillä ne yksinkertaisesti kertovat kiven luonnollisesta alkuperästä.

Timantin lopullisen puhtauden määrittää siinä ilmenevien poikkeavuuksien määrä ja ja laatu. Tarkemmin timanttien puhtauden arvioinnissa keskitytään selvittämään kuinka kaikki nämä timantin luonnolliset ominaisuudet, eli sisäiset sulkeumat ja ulkoiset viirut ja niiden määrä, koko, muoto sekä sijainti yhdessä vaikuttavat timantin yleisilmeeseen.

Täydellistä puhtautta ei ole olemassa, mutta mitä lähemmäksi tätä teoreettista “täydellistä puhtautta” timantti pääsee, sitä parempi on sen kirkkaus ja siten se on myös arvokkaampi.

Uskaltaako ostaa timanttia, jossa on sulkeumia tai virheitä?

Timanttien sulkeumia ja mahdollisia viiruja ei todellakaan kannata säikähtää. Monet sulkeumat ja viirut ovat tyypillisesti niin pieniä, ettei niitä erota paljaalla silmällä. Niiden havaitsemiseen tarvitaan koulutettu timanttien arvioija, jotka voivat tehokkaalla suurennuslasilla ne havaita.

Esimerkiksi korkeimman VS1- luokituksen ja kolmanneksi korkeimman SI2-luokan timanttien välillä on käytännössä mahdoton havaita silminnähtäviä eroja ilman asiantuntevaa arviointia, vaikka niiden laadussa on teorian tasolla merkittäviä eroja. Normaalille kuluttajalle timantin puhtaus onkin siis elementti, joka kannattaa tiedostaa mutta siihen ei todellakaan kannata liiallisesti takertua.

Miten puhtaus vaikuttaa timanttien säihkeeseen?

Timantti, jolla on alhaisempi puhtausluokitus ja siten useampia sisäisiä sulkeumia, vaikuttaa sen kimalteeseen tehden siitä haaleamman. Sulkeumat estävät valon taittumisen ja heijastumisen kiven sisällä, mikä alentaa timantin puhtausastetta ja saa sen näyttämään sameammalta.

Timantin puhtauden ymmärtäminen auttaa arvostamaan timanttien yksilöllisiä eroja ja valitsemaan kiven, joka vastaa sekä henkilökohtaisia toiveita että budjettia.

GIA-Puhtausskaala

Sulkeutumien määrää ja merkitystä arvioidaan GIA:n laatimalla timanttien puhtaus-skaalalla (engl. GIA diamond clarity scale). GIA on yksi maailman tunnetuimmista ja vanhimmista timantin jalostajista. Löydät skaalan luokitukset alla olevasta taulukosta.

VS1 Hyvin vähän sulkeumia (Very slightly Included) Timantissa esiintyy erittäin pieniä pistemäisiä tai hieman pistettä suurempia sulkeumia, jotka saattaa havaita 10-kertaisella suurennuksella. Sulkeumat eivät saa olla timantin taululla
VS2 Hyvin vähän sulkeumia (Very slightly Included) Timantissa esiintyy erittäin pieniä pistemäisiä tai hieman pistettä suurempia sulkeumia, jotka saattaa havaita 10-kertaisella suurennuksella. Sulkeumat taululla ovat sallittuja.
SI1 Vähän sulkeumia (Slightly Included)
 Timantissa esiintyy sulkeumia, joita ei kuitenkaan näe paljaalla silmällä. Asiantuntija erottaa kivessä olevat sulkeumat helposti 10-kertaisella suurennuksella.
SI2 Vähän sulkeumia (Slightly Included) Timantissa esiintyy sulkeumia, joita ei kuitenkaan näe paljaalla silmällä. Sulkeumat saattavat myös erottua paljain silmin, mutta eivät vaikuta kiven kirkkauteen.
I1 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat eivät näy selkeästi eivätkä vaikuta kiven kirkkauteen.
I2 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat vaikuttavat hieman kiven kirkkauteen.
I3 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat vaikuttavat selvästi kiven ulkomuotoon.

Tällä skaalalla vain alimpien luokkien sulkeutumat ovat niin merkittäviä, että ne on mahdollista huomata paljaalla silmällä. Sulkeutumat siis harvemmin vaikuttavat kiven säihkeeseen.