mies ja nainen käsi kädessä

Koska timantit ovat luonnon materiaali, ne ovat harvoin täydellisen puhtaita. Timantit muodostuvat korkean paineen alla, ja miljoonien vuosien prosessin aikana on todennäköistä, että kiveen kiteytyy hieman muitakin mineraaleja tai siihen syntyy pientä lohkeilua.

Tällaiset muodostumat timanteissa eivät ole virheitä vaan pikemminkin ’’epäpuhtauksia’’ joita kutsutaan sulkeumiksi. Näitä sulkeutumia voi olla timantin sisällä tai pinnassa.

GIA-Puhtausskaala

Sulkeutumien määrää ja merkitystä arvioidaan GIA:n laatimalla timanttien puhtaus-skaalalla (engl. GIA diamond clarity scale). GIA on yksi maailman tunnetuimmista ja vanhimmista timantin jalostajista. Löydät skaalan luokitukset alla olevasta taulukosta.

VS1 Hyvin vähän sulkeumia (Very slightly Included) Timantissa esiintyy erittäin pieniä pistemäisiä tai hieman pistettä suurempia sulkeumia, jotka saattaa havaita 10-kertaisella suurennuksella. Sulkeumat eivät saa olla timantin taululla
VS2 Hyvin vähän sulkeumia (Very slightly Included) Timantissa esiintyy erittäin pieniä pistemäisiä tai hieman pistettä suurempia sulkeumia, jotka saattaa havaita 10-kertaisella suurennuksella. Sulkeumat taululla ovat sallittuja.
SI1 Vähän sulkeumia (Slightly Included)
 Timantissa esiintyy sulkeumia, joita ei kuitenkaan näe paljaalla silmällä. Asiantuntija erottaa kivessä olevat sulkeumat helposti 10-kertaisella suurennuksella.
SI2 Vähän sulkeumia (Slightly Included) Timantissa esiintyy sulkeumia, joita ei kuitenkaan näe paljaalla silmällä. Sulkeumat saattavat myös erottua paljain silmin, mutta eivät vaikuta kiven kirkkauteen.
I1 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat eivät näy selkeästi eivätkä vaikuta kiven kirkkauteen.
I2 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat vaikuttavat hieman kiven kirkkauteen.
I3 Sulkeumia (Included) Kivessä on suurempia sulkeumia, jotka asiantuntija voi nähdä ilman suurennusta. Sulkeumat vaikuttavat selvästi kiven ulkomuotoon.

Tällä skaalalla vain alimpien luokkien sulkeutumat ovat niin merkittäviä, että ne on mahdollista huomata paljaalla silmällä. Sulkeutumat siis harvemmin vaikuttavat kiven säihkeeseen.