Miten tunnistaa laadukas timantti?

Tähän kysymykseen on vaikea yksiselitteisesti vastata, siihen vaikuttaessa moni tekijä. Kokosimme tähän lyhyen tiivistyksen timanttien arvioinnissa yleisesti käytetystä neljän C-kirjaimen muistisäännöstä, joka auttaa ymmärtämään mitä ominaisuuksia timanteista kannattaa tutkia löytääksesi itsellesi parhaimman.

Neljä C-kirjainta tulee englanninkielisistä sanoista cut (hionta), color (väri), clarity (puhtaus) ja carat (paino). Kaikki neljä tekijää ovat merkittäviä timantin laadun, arvon ja visuaalisen ulkomuodon suhteen. Tällä sivulla esittelemme lyhyesti jokaisen C-kirjaimen pääpiirteet. Kullekin C-kirjaimelle löytyy myös oma laajempi blogipostaus, johon löydät linkin kunkin osion lopusta.


Timanttien 4 C-kirjainta:

1. Hionta (Cut)

Timanttisormus

Timantin hionta on yksi merkittävimmistä tekijöistä, mikä määrittelee sen esteettisen kauneuden ja säilyvyyden. Hionnan merkitys timantin loistossa on korvaamaton sen esittäessä merkittävää roolia timantin kyvyssä heijastaa ja taittaa valoa, joka on keskeistä sen viehätyksen ja kiillon kannalta. Timantin hionnan tarkkuus, ja esimerkiksi sen kulmien laatu ja muotoilu, määrittelevät paljon sitä, kuinka valo heijastuu ja kimpoaa takaisin katsojan silmiin. Täydellisesti hiottu timantti loistaa vertaansa vailla, mikä tekeekin hionnasta yhden tärkeimmistä timantin ominaisuuksista.

Vaikka timantti olisi väriltään ja puhtaudeltaan virheetön, puutteellinen hionta voi merkittävästi heikentää sen säihkyvyyttä. Optimaalisesti suoritetussa hionnassa valo heijastuu timantin sisältä ulospäin, luoden häikäisevän säihkeen, joka on timantin kauneuden ydin.

Lue lisää timanttien hionnasta täältä!


2. Väri (Color)

Timanttisormus

Timanttien valinnassa niiden väri on useille keskeisessä roolissa. Värittömät timantit ovat tyypillisesti olleet arvostetuimpia niiden puhtautensa ansiosta. Kirkkaat timantit myös tunnetaan niille ominaisesta kyvystä heijastaa maksimaalisen määrän valoa korostaen niiden säihkyvyyttä, kun taas värikkäät timantit, kuten vaaleanpunaiset tai siniset, tarjoavat ainutlaatuista väriloistoa.

Timanttien väritystä mitataan ja vertaillaan tyypillisesti GIA-asteikkoa hyödyntäen. GIA-asteikko on muodostunut standardiksi jalokivien vertailussa ja sitä käytetään timanttien värin arviointiin, järjestellen ne D:stä (täysin väritön) Z:hen (voimakkaasti värjäytynyt).

Asteikon käyttäminen auttaa timanttien objektiivisessa vertailussa ja varmistaa, että timantin väri arvioidaan tarkasti, mikä on olennainen osa sen valintaprosessia ja lopullista arvoa.

Lue lisää timanttien värityksestä täältä!


3. Puhtaus (Clarity)

Timanttisormus

Timanttien puhtaus on keskeinen tekijä niiden laadun ja kauneuden arvioinnissa. Luonnossa syntyessään timantit altistuvat korkealle paineelle ja lämmölle, mikä voi johtaa muiden mineraalien kiteytymiseen niiden sisälle tai aiheuttaa pientä vaurioita. Näitä luonnollisia ominaisuuksia, kuten sisäisiä sulkeumia ja ulkoisia pintavirheitä, esiintyy useimmissa timanteissa, vaikka ne eivät tyypillisesti ole nähtävissä paljaalla silmällä.

Gemological Institute of America (GIA) on luonut timanttien puhtausasteikon, joka on laajalti käytössä alan standardina. Asteikolla on 11 luokitusta, jotka arvioivat timantin sisäisten ja ulkoisten piirteiden määrää, kokoa, ja niiden vaikutusta timantin ulkonäköön. Vaikka täydellinen puhtaus on harvinainen, jokainen luokitus tarjoaa käsityksen timantin yksilöllisistä piirteistä.

Timanttien valinnassa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jalokivien luonnolliset epäpuhtaudet ovat äärimmäisen yleisiä eikä niihin kannata takertua. Suurta osaa näistä timanttien virheistä on vaikea ellei mahdoton paljaalla silmällä havaita, ja siten niiden merkitys timantin ja korun loistoon on varsin pieni.

GIA:n puhtausasteikko auttaa tietyissä tilanteissa tarkemmin vertailemaan eri timantteja, sekä lisäämään ymmärrystä miksi saman kokoiset ja pintapuolisesti samana näköisten timanttien hinnat saattavat erota toisistaan.

Lue lisää timanttien puhtaudesta täältä!


4. Paino (Carat)

Timanttisormus

Timanttien koon arvioinnissa käytetään yksikkönä karaattia, joka vastaa 200 milligrammaa. Karaatti on standardiyksikkö, jolla mitataan timanttien ja muiden jalokivien painoa. Tämä mittayksikkö on olennainen osa timanttien vertailua ja niiden helpompaa arvostelua, sillä se antaa tarkemman käsityksen kiven koosta, ja siten helpottaa niiden vertailua. Timanttien karaattiluku ilmaistaan tyypillisesti kahden desimaalin tarkkuudella, mikä mahdollistaa erittäin tarkan jalokiven koon määrittelyn.

On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka karaattimäärä antaa perustiedot timantin fyysisestä koosta, todellinen visuaalinen vaikutelma voi vaihdella huomattavasti riippuen timantin hiontatyypistä ja siitä, miten se on kiinnitetty koruun. Esimerkiksi tietyt hiontamallit saattavat saada timantin vaikuttamaan suuremmalta.

Monella on olettamus siitä, että timantin hinta nousee automaattisesti suuremmalla karaattiluvulla. Todellisuudessa timantin arvon määrittykseen vaikuttaa moni muukin tekijä. Esimerkiksi timanttien väri, niiden puhtaus, kuin myös niiden hionta ovat aivan yhtä merkittäviä tekijöitä jalokiven hinnan määrityksessä. Kahden näennäisesti samankokoisen timantin arvo voi nimittäin erota toisistaan merkittävästi riippuen esimerkiksi värivirheestä, hionnan laadusta tai sen sisältämistä sulkeumista. Näin ollen karaattipaino on vain yksi osatekijä kokonaisarviossa, jossa timantin kauneus ja ainutlaatuisuus määrittyvät kaikkien neljän C:n summana.

Lue lisää timanttien karaateista täältä!
Kaipaatko lisää vinkkejä sormuksen valintaan?

Jos kaipaat lisää vinkkejä ja ideoita sormuksen ostoon, suosittelemme tutustumaan meidän kattavaan kihlasormuksen osto-oppaaseen ja vinkit ajattoman sormuksen valintaan! Tilaa sormukset nopealla toimituksella ja ilmaisella kaiverruksella Keskisen Kellon verkkokaupasta!